Over IPM Decisions

Achtergrond

IPM (Integrated Pest Management), geïntegreerde bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden is een uitdaging voor boeren en adviseurs. Decision Support Systems (DSS) of, zoals we ze in Nederland noemen: BeslissingsOndersteunende Systemen (BOS) kunnen helpen bij het nemen van beslissingen op het bedrijf bij de implementatie van IPM.

Het IPM Decisions project creëert een online platform dat eenvoudig te gebruiken is voor het monitoren en beheersen van ziekten, plagen en onkruiden. Het platform is in de gehele EU beschikbaar met BOS, gegevens, instrumenten en middelen die zijn afgestemd op de afzonderlijke regio's.

Een pan-Europees collectief van landbouwers, adviseurs, BOS-aanbieders en onderzoekers ontwerpt en ontwikkelt het platform zo dat het voldoet aan de behoeften van de verschillende soorten gebruikers. Deze 'community' noemen we het IPM-Decisions netwerk.

Project details

IPM Decisions is een vijfjarig project dat in juni 2019 van start is gegaan. Het wordt gecoördineerd door Dr. Neil Paveley, Crop Protection, ADAS (onderdeel van RSK Environment Ltd.), UK.

Het project heeft 5 miljoen euro toegewezen gekregen en bestaat uit 27 partners uit 12 verschillende Europese landen en twee pan-Europese bedrijven.

Wat kunt u verwachten van IPM Decisions?

Het project biedt boeren en adviseurs de mogelijkheid om toegang te krijgen tot een groot aantal BOS (BeslissingsOndersteunende Systemen) via een pan-Europees online platform en het IPM Decisions netwerk. Dit laatste vormt een community van gebruikers en belanghebbenden. 

Elk type gebruiker krijgt toegang tot het Platform via een op maat gemaakt 'dashboard', specifiek voor zijn of haar behoeften. Het dashboard fungeert als controlepaneel voor de gebruiker om informatie te verzamelen en BOS-toepassingen te beheren.

Voor boeren en adviseurs

Eindgebruikers van BOS beschikken over een eenvoudig 'click and go'-platform waar zij BOS'en kunnen vinden en uitvoeren die bewezen geschikt zijn voor gebruik onder hun regionale omstandigheden. Via het platform wordt ook toegang verschaft tot relevante weergegevens. De mate van validatie van elk BOS is transparant, om weloverwogen keuzes mogelijk te maken.

Bron: Delphy

Bron: Delphy

Voor toegepast onderzoek of voor adviesorganisaties

Organisaties die in andere landen ontwikkelde BOS willen overnemen en deze willen testen/vergelijken voor hun regionale omstandigheden, hebben toegang tot beslissystemen, weergegevens, een dataset van veldobservaties (op grote aantallen locaties en in meerdere seizoenen) en een bibliotheek van methoden die gebruikt kan worden voor beoordeling en vergelijking.

Bron: Delphy

Bron: Delphy

Voor onderzoekers

Onderzoekers worden in staat gesteld om besluitvormingsmodellen aan te passen aan hun regionale omstandigheden, hetzij door via het dashboard parameters te wijzigen, hetzij door structurele veranderingen aan te brengen in de code van open-source besluitvormingsmodellen. Zij kunnen het effect van de veranderingen snel beoordelen met behulp van de bibliotheek van methoden, zoals hierboven beschreven.

Voor ontwikkelaars van BOS

Ontwikkelaars krijgen de beschikking over een 'etalage' (waarmee zij toegang krijgen tot meer eindgebruikers) en over bronnen en middelen om de BOS-innovatie te versnellen.

Het IPM Decisions project ontwikkelt geen nieuwe BOS, maar richt zich op het leveren van bestaande en toekomstige BOS voor ziekten, plagen en onkruiden van de belangrijkste buitenteelten. Het Platform ondersteunt een breed scala aan BOS, zowel betaalde als gratis systemen.