FAQ's

Voor ontwikkelaars en aanbieders van BOS

Vereist het Platform dat BOS gratis te gebruiken is?

Nee. De eigenaar van elk BOS beslist over het businessmodel voor zijn systeem. Het Platform ondersteunt:

 1. Gratis BOS
 2. BOS waarvan de basisversie gratis is - voor de volledige functionaliteit moet betaald worden
 3. Betaalde systemen

Hoe wordt het intellectueel eigendom van de BOS beschermd?

De eigenaar van elk systeem beslist over de mate van bescherming die nodig is. De toegangsniveaus van de gebruikers die wij voor ogen hebben zijn:

 1. Volledige open toegang (bijv. door de overheid gefinancierde BOS) - gebruikers kunnen de BOS draaien en onderzoekers hebben toegang om parameters binnen de BOS te wijzigen om het systeem te verbeteren of aan te passen.
 2. Gedeeltelijke toegang - de gebruiker kan de BOS draaien en heeft de mogelijkheid om alleen de parameters te wijzigen die door de eigenaar beschikbaar zijn gesteld.
 3. Gebruikstoegang - de gebruiker kan de BOS uitvoeren.
 4. Link - de gebruiker heeft toegang tot de BOS via een link naar de eigen website van de eigenaar. Een IP-overeenkomst stelt de eigenaar in staat om een acceptabel niveau van gebruikerstoegang te definiëren. Voor alle BOS op het Platform geldt dat de eigenaren de mate van toegang bepalen. 

Hoe integreert BOS met het online Platform?

Afhankelijk van de mate waarin het IP van een BOS moet worden beschermd en het niveau van de gebruikerstoegang tot de BOS dat aanvaardbaar is, kan de integratie worden bereikt door:

 1. Open en Intermediate toegang met behulp van API of webservice om de BOS op afstand te laten draaien (levering van gegevens, terugsturen van resultaten en wijzigen van BOS-parameterwaarden).
 2. Toegang met behulp van een API of webservice om de BOS op afstand te laten draaien en de resultaten terug te sturen (minimaal) en, indien van toepassing, invoergegevens van het platform te leveren.
 3. Een link van het platform naar de  BOS-website, samen met de levering van een vereenvoudigde versie van de volledige BOS om het potentieel van de BOS aan platformgebruikers te laten zien. Dit geeft inzicht in het BOS voor potentiële gebruikers zonder de volledige functionaliteit van het platform te gebruiken.

Welke medewerking is nodig van de BOS-ontwikkelaars/aanbieders?

 1. Wij verwachten niet dat eigenaren van vertrouwelijke of ' betaal voor gebruik'-systemen hun BOS in het platform integreren.
 2. Wanneer BOS al in het publieke domein is (via publicatie of open toegang) wordt ervan uitgegaan dat de BOS-eigenaren of de ontwikkelaars van het IPM-beslissingsplatform vrij zijn om het BOS in het platform te integreren.

IPM Decisions zal:

 1. Samen met de belanghebbenden werken aan de ontwikkeling van het Platform en de integratie van BOS in het platform.
 2. Er voor zorgen dat de BOS-eigenaren worden geraadpleegd, erkend en dat de 'branding' wordt gerespecteerd voor elk gebruikt systeem.
 3. Samen met de belanghebbenden van de BOS-eigenaren werken aan het maximaliseren van het aantal BOS dat via het Platform beschikbaar is.