IPMWORKS

Een Europees netwerk van boeren, met als doel demonstraties en promotie van kosteneffectieve strategieën voor IPM

Geplaatst Door Harm Brinks Op november 11, 2020
Het doel van IPM WORKS is het opbouwen van een EU-breed netwerk van boeren om de IPM-strategieën onder de aandacht te brengen en te promoten.

IPM WORKS
is een EU-breed netwerk van landbouwbedrijven om kosteneffectieve strategieën voor geïntegreerde gewasbescherming (IPM) te demonstreren en te promoten

IPM WORKS is een H 2020 Europees project dat op 1 oktober 2020 van start is gegaan en 4 jaar zal duren. Het project wordt geleid door INRAE in Frankrijk en heeft 31 partners uit 16 Europese landen. Het doel van IPM WORKS is het opbouwen van een EU-breed netwerk van boeren om de IPM-strategieën onder de aandacht te brengen en te promoten.

De afhankelijkheid van de Europese landbouw van pesticiden is momenteel zeer groot in de meeste Europese landbouwbedrijven. De bescherming van gewassen tegen plagen (ziekten, onkruid en andere) is voornamelijk (en soms uitsluitend) afhankelijk van pesticiden. Dit hoge niveau van pesticidengebruik heeft geleid tot een toename van de bezorgdheid over de gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Ook kunnen deze op de lange termijn problemen veroorzaken voor de landbouw, aangezien het herhaald gebruik van pesticiden door resistentie vaak leidt tot minder effectiviteit.

Volgens de Europese Green Deal, in het bijzonder aan haar van ‘Farm to Fork’-strategie, heeft de EU plannen om het gebruik van pesticiden tegen 2030 met 50% te verminderen. Dit is duidelijk een zeer ambitieuze doelstelling, die moeilijk te verwezenlijken zal zijn. Tegelijkertijd en in overeenstemming met Richtlijn 2009 128/EG betreffende het Duurzaam gebruik van pesticiden (Sustainable Use of Pesticides, SUD) hebben de lidstaten van de EU nationale actieplannen opgesteld met als doelstelling de vermindering van de afhankelijkheid van pesticiden. In de komende jaren zal daarom de reductie van pesticiden een topprioriteit zijn van het landbouwbeleid in heel Europa. Boeren moeten voorop lopen bij deze transformatie.

In heel Europa zijn boeren al als pionier actief met het testen en uitvoeren van geavanceerde IPM-strategieën. Met succes; zij slagen erin goede resultaten te bereiken met een lage afhankelijkheid van pesticiden. Het is voor de landbouw in Europa een uitdaging om deze groep te verbreden en de algemene invoering van geavanceerde IPM-strategieën te realiseren. Het IPM-WORKS-project wil dit doel bereiken door "succesverhalen" te delen, het organiseren van onderlinge kennisuitwisselingsactiviteiten, het bevorderen van velddemonstraties en het opleiden van boeren en adviseurs op het gebied van IPM. In het verleden is bewezen dat dit krachtige verspreidingshulpmiddelen zijn.

IPM-WORKS coördineert de bestaande netwerken en wil zo de ontwikkeling van IPM-strategieën bevorderen. IPM-WORKS zal ook nieuwe kennispunten oprichten in regio's of sectoren waar IPM-pioniers nog niet werkzaam zijn. Boeren, adviseurs, beleidsmakers, consumenten en andere sleutelfiguren in Europa worden bij het project betrokken. Zij zullen aantonen dat de op IPM gebaseerde strategieën de afhankelijkheid van pesticiden minimaliseren. Het project zal aantonen dat de inzet van IPM-strategieën de economische situatie op het landbouwbedrijf niet beïnvloedt of zelfs verbetert en dat negatieve milieueffecten vanuit de landbouw verminderd worden.

Dat "IPM werkt" wordt getoond op bedrijven met een diversiteit aan gewassen, IPM-opties en communicatiemiddelen. Op regionaal, nationaal en EU-niveau werkt IPM-WORKS samen met boeren, adviseurs en andere actoren die voorop lopen met initiatieven om Europese "Green Deal" en de "Farm to Fork"-strategie tot een realiteit te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Project Coordinator
Nicolas Munier-Jolain
nicolas.munier-jolain@inrae.fr

Click here for more information about IPM Works