Privacybeleid

De gegevens die worden verstrekt als onderdeel van de IPM Decisions website kunnen enkele persoonlijke gegevens bevatten. Uw persoonlijke gegevens zullen nooit worden gedeeld buiten het IPM Decisions consortium, en zullen alleen worden gebruikt als onderdeel van het IPM Decisions netwerk en platform. Alle gegevens worden digitaal opgeslagen achter een beveiligd netwerk en zijn alleen toegankelijk voor personeel dat deelneemt aan het IPM Decisions consortium. Er worden geen persoonlijke gegevens gedeeld buiten IPM Decisions om.

IPM Decisions wordt door de Europese Commissie gefinancierd met H2020-middelen.

Onze mening met betrekking tot de privacy van gebruikers en gegevensbescherming

 • De privacy van gebruikers en gegevensbescherming zijn kernprincipes
 • We hebben een zorgplicht jegens de mensen waarvan data is verzameld 
 • We zullen uw persoonlijke informatie nooit verkopen, uitlenen of anderszins distribueren of openbaar maken.

Relevante wetgeving

Samen met de interne computersystemen is het IPM Decisions consortium ontworpen om te voldoen aan de volgende internationale wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming en privacy van gebruikers:

 • EU Data Protection Directive 1995 (DPD)
 • EU General Data Protection Regulation 2018 (GDPR)

De naleving door dit consortium van de bovengenoemde wetgeving, die allemaal streng van aard zijn, betekent dat we waarschijnlijk ook voldoen aan de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy van gebruikers zoals die door veel andere landen en gebieden is vastgesteld. Als u niet zeker weet of deze site voldoet aan de specifieke gegevensbeschermings- en gebruikersprivacywetgeving van uw eigen land van vestiging, kunt u contact met ons opnemen via ipmdecisions@adas.co.uk voor opheldering.

Wettelijke basis

De wettelijke basis voor het verzamelen van gegevens in het IPM Decisions project is een legitiem belang.

Hoe we uw gegevens gebruiken

De IPM Decisions website verzamelt uw persoonlijke gegevens zodat we:

 • Met uw toestemming contact met u kunnen opnemen met informatie uitsluitend betreffend IPM Decisions.

Persoonlijke informatie die wordt verzameld voor IPM Decisions en waarom we die verzamelen

Als onderdeel van IPM Decisions verzamelen en gebruiken we persoonlijke informatie om de volgende redenen:

Contactgegevens

 • Contactgegevens worden verstrekt door website-gebruikers van de IPM Decisions via de contactpagina. Alle persoonlijke gegevens zijn beperkt tot de contactpagina.
 • Contactgegevens worden gebruikt als onderdeel van het IPM Decisions netwerk; om gebruikers relevante informatie (bijv. de kwartaalnieuwsbrief) te kunnen sturen.
 • Gebruikers van de website die hun gegevens in het contactformulier hebben ingevuld, kunnen ook worden gecontacteerd met informatie over IPM Decisions workshops, evenementen, updates en uitnodigingen om deel te nemen aan soortgelijke projecten of netwerken.

Uw rechten

Op grond van de GDPR heeft u vanaf 25 mei 2018 verschillende rechten:

 • Recht van toegang - u heeft het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over u hebben.
 • Recht van correctie - u heeft het recht om gegevens die wij over u hebben en die onnauwkeurig of onvolledig zijn te corrigeren.
 • Recht om te worden vergeten - in bepaalde omstandigheden kunt u vragen om de gegevens die wij over u hebben te verwijderen uit onze administratie.
 • Recht op beperking van de verwerking - wanneer bepaalde voorwaarden van toepassing zijn om het recht op beperking van de verwerking te hebben.
 • Recht op overdraagbaarheid - u hebt het recht om de gegevens die wij over u hebben, over te dragen aan een andere organisatie.
 • Recht van bezwaar tegen geautomatiseerde verwerking, zoals direct marketing.
 • Recht van bezwaar tegen onderworpen te zijn aan de juridische gevolgen van geautomatiseerde verwerking of profilering.
 • Recht op juridische toetsing: in het geval dat IPM Decisions uw verzoek, op grond van het recht van toegang, weigert, geven wij u een reden waarom en heeft u het recht om een klacht in te dienen.

Als u aanspraak wilt maken op een van deze rechten neem dan contact met ons op via ipmdecisions@adas.co.uk

Data opslag

 • Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server in de Europese Unie en zullen met een wachtwoord worden beschermd en gecodeerd
 • Toegang tot de gegevens van IPM Decisions is beperkt tot met name genoemd personeel in het IPM Decisions consortium.
 • De gegevens van IPM Decisions kunnen worden gedeeld met financiers van IPM Decisions (Europese Commissie) of andere derde partijen, maar als de gegevens van IPM Decisions worden gedeeld, worden alle persoonlijke gegevens vóór de overdracht verwijderd.

Inbreuk op gegevens

Wij zullen elke onwettige inbreuk op de IPM Decisions database of de database(s) van een van onze externe gegevensverwerkers binnen 72 uur na de inbreuk melden aan alle relevante personen en autoriteiten als het duidelijk is dat persoonlijke gegevens die op een identificeerbare manier zijn opgeslagen, zijn gestolen en er een hoge waarschijnlijkheid is van het daaruit voortvloeiende risico voor de rechten en vrijheden van de mensen.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens op deze website is: rsk adas limited, een uk private limited company met bedrijfsnummer: 10486936

Geregistreerd op: spring lodge, 172 chester road, helsby, cheshire uk wa6 0ar

Wijzigingen in ons privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen in overeenstemming met de wetgeving of de ontwikkelingen in de sector. Wij zullen onze klanten of websitegebruikers niet expliciet op de hoogte brengen van deze wijzigingen. In plaats daarvan raden wij u aan deze pagina af en toe te controleren op eventuele wijzigingen. Specifieke beleidswijzigingen en updates worden vermeld in de wijzigingslog hieronder.

Wijzigingslogboek

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 27 november 2019