Reacties van stakeholders m.b.t. het gebruik van beslissingsondersteunende systemen

Een voorlopig beeld van de gegevens van WP5 en de workshops van WP6

Geplaatst Door Prof. N. Georgantzis, Dr. JC Tisserand and PhD (cand.) J Akaka Op juni 12, 2020
In het kader van IPM Decisions zijn tussen december 2019 en februari 2020 in de twaalf deelnemende landen in heel Europa workshops gehouden. In totaal werden N=380 antwoorden op de enquête verzameld uit 16 workshops in 12 landen in Europa. We vatten hier enkele van de interessantste berichten samen die we tot nu toe uit de antwoorden op de enquête hebben gehaald.

In het kader van het IPM Decisions zijn tussen december 2019 en februari 2020 in de twaalf deelnemende landen in heel Europa workshops gehouden.

De IPM-stakeholders werden uitgenodigd om deel te nemen aan de workshops, waarbij hen werd gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst werd opgesteld in drie verschillende maar vergelijkbare formaten, aangepast aan de specifieke kenmerken van drie groepen van IPM-stakeholders: akkerbouwers, adviseurs en ontwikkelaars van BOS-en.

In totaal werden N=380 antwoorden op de vragenlijst verzameld uit 16 workshops in 12 landen in Europa (bijlage 1, tabel A1).

Download het artikel (Engels)